PRIMARIA COMUNEI POIANA VADULUI

Judetul Alba

Structura si atributii» HCL nr. 9/16.02.2018 - pentru aprobarea statului de functii, a organigramei si a numarului de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Poiana Vadului, jud. ALba pe anul 2018