Bun venit pe site-ul Primariei Poiana Vadului judetul Alba!

ANUNŢ DECLARARE DATE REGISTRUL AGRICOL

11 februarie 2020

 În conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, orice entitate (persoana fizica sau juridica) are obligatia sa declare datele pentru inscrierea in registrul agricol. Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele: 

  1. a) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzăriicumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrăriieşiri; 
  2. b) între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv; 
  3. c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări. 

            Registrul agricol constituie documentul oficial de evidenţă primară unitară, în care se înscriu date cu privire la gospodăriile populaţiei şi la societăţile/asociaţiile agricole, precum şi la orice alte persoane fizice şi/sau juridice care au teren în proprietate/folosinţă şi/sau animale, şi anume: 

  1. a) capul gospodăriei şi membrii acesteia, după caz; reprezentantul legal al societăţii/asociaţiei agricole sau al persoanei juridice care are teren în proprietate/folosinţă; 
  2. b) terenurile pe care le deţin în proprietate sau în folosinţă pe categorii de folosinţă şi pe destinaţie a terenului, intravilan/extravilan, suprafeţe cultivate cu principalele culturi şi numărul de pomi, pe specii; 
  3. c) efectivele de animale, pe specii şi categorii, existente la începutul fiecărui an; evoluţia anuală a efectivelor de bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, măgari, catâri, iepuri de casă, animale de blană, păsări, familii de albine, precum şi alte animale domestice sau sălbatice crescute în captivitate, în condiţiile legii, ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol; 
  4. d) clădirile existente la începutul anului pe raza localităţii; 
  5. e) mijloacele de transport cu tracţiune animală; 
  6. f) mijloacele de transport cu tracţiune mecanică, respectiv: tractoarele, autovehicule pentru transportat mărfuri, maşinile şi utilajele pentru agricultură şi silvicultură; 
  7. g) orice alte echipamente, utilaje şi instalaţii/agregate pentru agricultură şi silvicultură. 

            Declararea de date neconforme cu realitatea, refuzul de declarare, refuzul de a prezenta primarului, prefectului şi persoanelor împuternicite de aceştia documentele și evidenţele necesare în vederea verificării realităţii datelor, nedeclararea la termenele stabilite şi în forma solicitată a datelor care fac obiectul registrului agricol constituie contravenţie şi se sanctionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice, cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei.

 

            Mai multe informaţii pe site-ul www.poianavadului.ro in sectiunile:

Last modified: 19 februarie 2020

Comments are closed.