Bun venit pe site-ul Primariei Poiana Vadului judetul Alba!

ANUNȚ – INTENȚIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC GENERAL

30 martie 2023

 

 

ANUNȚ

 INTENȚIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC GENERAL

            Având în vedere prevederile Legii 350/2001 si 233/2016, precum si Ordinul nr. 2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului, cu privire  la elaborarea sau revizuirea  planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, se face cunoscută publicului etapa pregătitoare pentru elaborarea documentației “ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM al comunei POIANA VADULUI, județul Alba”.

Argumentare: Planul Urbanistic General are caracter director și de reglementare operationala. Fiecare localitate trebuie să intocmească  și să actualizeze PUG 10 ani și  să  îl aprobe, acesta constituind baza legală pentru realizarea programelor și actiunilor de dezvoltare.

Conform normelor de aplicare a Legii 350/2001,art.15,alin (8)

Planul Urbanistic General cuprinde prevederi pe termen  mediu  și lung cu privire la:

  1. Evoluția în perspectivă a localității
  2. Direcțiile de dezvoltare functională în teritoriu
  3. Traseele coridoarelor de circulație si de echipare prevăzute în planurile de amenajare a  teritoriului național și județean (cf. Legii nr. 350/2001)

INIȚIATOR: PRIMARIA COMUNEI POIANA VADULUI

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII ȘI PROPUNERI PRIVIND INTENȚIA DE ELABORARE A PUG IN  PERIOADA  30.03.2023 – 24.04.2023.

Observațiile sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare  a Planului Urbanistic General.

Răspunsul la observațiile transmise va fi pus la dispoziția publicului  prin anunt, la sediul Primăriei Comunei Poiana Vadului și pe pagina de internet a Primăriei primaria@poianavadului.ro.

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului sunt:

-Implicarea publicului în etapa pregatitoare

-Implicarea publicului în etapa de documentare și elaborare a studiilor de fumdamentare

-Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor

-Implicarea publicului în etapa aprobării PUG

– Implicarea publicului în monitorizarea implementării PUG conf. L. 544/2001

PRIMAR

BENIAMIN TOADER

Last modified: 30 martie 2023

Comments are closed.